ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση των παρακάτω υπηρεσιών:

  1. Έκδοση οικοδομικών αδειών
  2. Τοπογραφικές Αποτυπώσεις
  3. Έλεγχος Δόμησης
  4. Εκτιμήσεις Δανείων
  5. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
  6. Κατασκευές Ιδιωτικών Έργων
  7. Ανακαινίσεις κτιρίων
  8. Εργολήπτες δημόσιων έργων
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ